Vrátenie tovaru bez udania dôvodu? Máte na to 14 dní

Kúpili ste si určitý tovar, ale ste z neho sklamaný a mrzia vás peniaze, ktoré ste za neho utratili? Nepremeškajte možnosť na bezdôvodné vrátenie tovaru.

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, ktorý bol zakúpený buď v kamennom obchode, alebo prevádzkami firmy. V prípade, ak predávajúci ponúkne vrátenie alebo výmenu tovaru za iný, je to činnosť, ktorú vykonáva nad rámec svojich povinností. Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje, že nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu? Máte na to 14 dníPo doručení tovaru zakúpenom cez internet máte 14 dní na rozhodnutie, či ste spokojný s daným tovarom alebo nie. Pri kúpe tovaru na diaľku máte 14 dní na vrátenie tovaru a to aj bez udania dôvodu. Takéto pravidlo platí aj pri nákupoch prostredníctvom telefónu, zásielkového a podomového predaja. Pozor, neznamená však, že to platí úplne všade. Na niektoré tovary a služby sa to proste nevzťahuje. Európska únia vám umožňuje právo vrátenia daného nákupu a získanie späť plnej sumy z akéhokoľvek dôvodu. Stačí iba, že zmeníte svoj názor.

V kamenných obchodoch na neuvážené nakupovanie môžete doplatiť, pretože tovar môžete vrátiť len vtedy, keď je chybný. V tom vám EÚ nepomôže, pretože tu už nejde o bezdôvodné vrátenie, ale o reklamáciu. Mnohé obchody dobrovoľne umožňujú zákazníkom vrátiť alebo vymeniť tovar počas určitého obdobia. O podmienkach vrátenia alebo vymenia tovaru je ale nutné informovať sa u predajcu hneď pri nákupe.

Ako vrátiť tovar po zmene rozhodnutia

Zákonná možnosť na vrátenie tovaru kúpeného na diaľku končí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predlžuje sa do nasledujúceho pracovného dňa.

Ak sa rozhodnete pre vrátenie, musíte informovať obchodníka o vašom rozhodnutí a zrušiť nákup, nestačí iba tovar odoslať späť. Práve túto chybu robia ľudia najčastejšie. Povinnosťou obchodníka je poskytnúť vám vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, na použitie informovania ho o vašom rozhodnutí. Jeho použitie je však dobrovoľné.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, nesmie byť použitý a musíte ho poslať späť do 14 dní odo dňa kedy ste informovali obchodníka. Povinnosť informovať obchodníka a odoslať mu tovar späť môžete skombinovať napríklad tak, že k tovaru, ktorý vraciate poštou, pridáte písomné vyhlásenie alebo zašlete fax či e-mail. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze do 14 dní od prijatia oznámenia o zrušení. Lehota môže byť predĺžená v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali.

Koľko peňazí vám vrátia

Koľko peňazí vám vrátia

Vrátenie kúpnej ceny musí zahŕňať náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru. Ak ste žiadali o expresnú dodávku, predávajúci môže účtovať dodatočné náklady. Mal by vás ale informovať o potrebe platenia nákladov na vrátenie tovaru. Ak tak neurobí, náklady bude znášať on. Povinnosťou obchodníka pri vrátení objemného tovaru je poskytnúť vám aspoň odhad nákladov na jeho vrátenie. Kúpu objemného tovaru od podomového predajcu, ktorý ste ihneď prevzali, však musí obchodník vždy vyzdvihnúť na vlastné náklady.

Kedy lehota 14 dní neplatí?

Lehota 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu sa predsa len nedá uplatniť pri každom nákupe. Nižšie sú výnimky zo zákona, kedy sa toto zákonné právo nedá uplatniť. Konkrétne sa jedná o:

 • vstupenky na koncerty,
 • letenky a lístky na vlak,
 • hotelové rezervácie,
 • rezervácie áut na prenájom,
 • tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (oblek na mieru),
 • zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér (DVD v uzavretom obale, rozbalené po prevzatí)
 • online digitálny obsah po tom, čo ste začali s jeho sťahovaním alebo strímingom,
 • tovar zakúpený od súkromnej osoby a nie od spoločnosti,
 • zabalený tovar, ktorý nie je možné vrátiť rozbalený z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov,
 • urgentné opravy a zmluvy o údržbe (nemožno zrušiť práce inštalatéra po tom, ako ste sa dohodli na cene služby),
 • tovar podliehajúci skaze,
 • služba rezervácie dovolenkového ubytovania, stravovacie služby alebo služby voľného času v konkrétnych dátumoch alebo obdobiach.

Reklamácia neznamená bezdôvodné vrátenie tovaru

Reklamácia je oveľa dlhší proces, ako vrátenie tovaru, tá môže trvať až celé týždne, či mesiace a i tak ju nakoniec predávajúci môže vybaviť inak, ako ste dúfali. V prípade, že je zakúpený výrobok chybný alebo jeho vzhľad a funkčnosť nezodpovedá opisu, podľa právnych predpisov EÚ je obchodník povinný opraviť alebo nahradiť, poprípade znížiť cenu tovaru alebo vám vrátiť peniaze. Len čo zistíte chybu vo výrobku, prestaňte ho používať a ihneď choďte uplatniť reklamáciu. Povinnosťou predávajúceho je riadne informovanie spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie. Taktiež je povinný informovať ho o údajoch, kde je možné reklamáciu uplatniť a tiež aj o vykonávaní záručných opráv. Nutnosťou je sprístupnenie reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.