Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? Poradíme vám

Stáva sa často, že zákazník prehraje boj a snahu presvedčiť predajcu, že jeho uplatnenie reklamácie je dôvodné. Mnohí zákazníci sa stavajú k reklamácií tak, že ak by mali ísť reklamovať nabíjačku za 10 EUR, tak si radšej kúpia novú. Nebudú predsa ísť do sporu s predajcom kvôli takej nízkej sume. Mnohí predajcovia to vedia a rovnako s tým počítajú. Je vôbec možné sa brániť voči takejto situácií? Na koho sa vlastne môže zákazník obrátiť?

Dôvody neuznania

Ako postupovať pri neuznaní reklamácie? Poradíme vámPre samotnú reklamáciu a jej uplatnenie v zásade platí určitý postup. Je možné potvrdiť aktuálnosť úprav, ktorá ukladá predajcovi povinnosť počas prvých 12 mesiacov urobiť posudok, ak by reklamáciu chcel odmietnuť. V prípade, že vám reklamáciu odmietli, vždy je samozrejme postavená na konkrétnom dôvode alebo dôvodoch konkrétneho produktu a jeho vade.

Reklamácia býva napríklad odmietnutá kvôli vlhkosti v telefóne, čo spôsobilo poškodenie celého zariadenia a tak je mobil nefunkčný. V prípade odbornej vady, zákon nestavia predajcu donekonečna do nevýhodnejšieho postavenia voči spotrebiteľovi, jeho zákazníkovi. V praxi to teda znamená, že predajcov posudok o vade môže zákazník vyvrátiť iba vlastným posudkom. V závislosti od zvoleného posúdenia predajcu by bolo dobre, aby si zákazník dal spracovať posudok od súdneho znalca. Váha súdneho znalca je dôležitá aj pre následné súdne konanie. To je však už finančná záťaž, ktorá sa počíta vo vzťahu k hodnote telefónu. V prípade, ak bude spor posúdený v prospech spotrebiteľa, tak tieto náklady sa následne refundujú a predajca bude povinný zákazníkovi ním uplatnené náklady uhradiť.

Znalecký posudok

Ak sa s predajcom neviete dohodnúť, ako zákazník nemáte v podstate veľa možností. V tom prípade je to vzťah dvojstranný, ktorý síce definuje spotrebiteľa ako stranu slabšiu a preto ju ochraňuje, no nie bezhranične. Posudok vystavený predajcom má tiež svoju váhu a to až do momentu, ak sa nepodarí preukázať opak. Dôležité je zmieniť, že znalecký posudok vypracovaný súdnym znalcom bude mať väčšiu váhu v prípade sporu, ako predajcom vystavené odborné posúdenie, ktoré väčšinou robí záručný servis. Je tu však ten prvý krok, teda investícia do znaleckého posudku, ktorá ešte nemusí viesť k úspechu, teda k dokázaniu pochybenia zo strany predajcu.

Znalecký posudokAk sú posudky rozdielne, okrem dohody s predajcom je možná iba jedna cesta a to súdna žaloba. I v prípade, že sa obrátite na Slovenskú obchodnú inšpekciu, tá nemá autoritu na preukázanie chybných záverov v znaleckom posudku. Môže iba preveriť celý postup riešenia a vybavenia reklamácie, čo však nemusí stačiť na to, aby ste boli ako zákazníci úspešní. Ďalšou bezplatnou možnosťou je využiť Komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, fungujúca pri Ministerstve spravodlivosti SR. Tu je však zameranie iné, ako hodnotiť znalecký posudok a jeho obsah. Môže to však presvedčiť predajcu k využitiu všetkých možností na nápravu.

Overte si personálne prepojenia

Na záver vám ponúkame ešte jedno odporúčanie ohľadom samotného posudzovania vady zo strany predajcu. Nie je už žiadny problém overiť si personálne prepojenie pri spoločnosti, ktorá vystupuje ako predajca a tej, ktorá rieši reklamácie. Zvláštnym Slovenským fenoménom býva, že predajca je personálne prepojený so servisom a potom je každé zamietnutie reklamácie pochybné, pretože každá reklamácia je ovplyvňovaná tým, kto telefón predal. V tom prípade sa už oplatí aj overiť na fórach alebo sociálnych sieťach správanie predajcu a jeho frekvenciu odmietania reklamácií. Býva to dobrý vodiaci znak toho, že zamietnutie reklamácií sa deje na inom, ako odbornom prístupe.